SPRING

SPRING, ПРУЖИНА, ПҮРШ – ХАРИГ

(анхны хэлбэртээ буцаж орох уян хатан шинж чанартай мушгиа эсвэл ороомог төмөрлөг)

Бусадтай хуваалцах: