FORMALIZE

FORMALIZE, ФОРМАЛДАХ – ХЭЛБЭРДЭХ

(харагдах байдлыг гол болгон аливааг ёс төдий хийх)

Бусадтай хуваалцах: