SODIUM

SODIUM, НАТРИЙ – ХУЖ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь, хоолны давсны найрлагад улмаар биеийн дотоод орчны бүрэлдэхүүнд ордог)

Бусадтай хуваалцах: