SOCKET

SOCKET, РОЗЕТКА – ЗАЛГАВЧ

(гэрлийн шил, цахилгаан хэрэгслийн залгуур зэргийг оруулж холболт үүсгэх үүр)

Бусадтай хуваалцах: