SANDWICH

SANDWICH, СЭНДВИЧ – ШАХАГ

(хоёр ширхэг нимгэн хуудсын завсарт хөөсөнцөр гэх мэтийн хөнгөн жинтэй, зузаан эд хавчуулсан бүтцийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: