RUBY

RUBY, РУБИН – БАДМААРАГ

(ягаанаас эхлээд цусан улаан хүртэлх өнгөтэй, ховор олдоцтой үнэт чулуу)

Бусадтай хуваалцах: