ROCK-‘N’-ROLL

ROCK-‘N’-ROLL, РОК-Н-РОЛЛ – НАХИРАА ОРЧИЛ

(энгийн ая, хүнд цохилготой, цахилгаан товшлуур ба бөмбөр орсон зэмсгүүдтэй хөгжмийн төрөл)

Бусадтай хуваалцах: