RISE

RISE – ДЭЭШЛЭХ

(өөдөө явах, дээш болох, илүү өндөр түвшин эсвэл байрлалд очих)

Бусадтай хуваалцах: