MISTER (MR)

MISTER (MR), МИСТЕР – НОЁНТОН

(ахмад насны эрэгтэй хүнийг дуудах нэр)

Бусадтай хуваалцах: