RENAISSANCE

RENAISSANCE, РЕНЕССАНС – СЭРГЭН МАНДАЛТ

(сонгодог загварын нөлөөгөөр XIV-XVI зуунд урлаг, утга зохиол, гүн ухаан зэргийн дахин эрчимтэй хөгжсөн нь)

Бусадтай хуваалцах: