RECORD

RECORD, ПЛАСТИНКА – ПЯНЗ

(эгшигт хайрцгаар тоглуулахаар гадаргууг нь тойруулж гурвидах замаар дуу хөгжим бичсэн нимгэн, хуванцар зээрэнхий)

Бусадтай хуваалцах: