REACTOR

REACTOR, РЕАКТОР – УРВУУР

(цөмийн гинжин урвалаар эрчим хүч дотор нь ялгарах бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: