PROCUREUR

PROCUREUR, ПРОКУРОР – САХИУЛАГЧ

(хууль тогтоомж зөрчигчид хэрэг үүсгэн шүүхээр шийдвэрлүүлэхэд хяналт тавин оролцох засгийн газраас томилогдсон хуульч)

Бусадтай хуваалцах: