RAZOR BLADE

RAZOR BLADE, ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ, БРИТЭГ – МӨТӨГ
(сахлын хутганы зэвэрдэггүй гангаар хийсэн нимгэн ир)

Бусадтай хуваалцах: