CHALK

CHALK, МЕЛ – ЦЭРД

(зурах, бичих зэрэгт хэрэглэдэг заримдаа хэлбэржүүлж өнгөтэй болгосон нүүрсхүчлийн давс)

Бусадтай хуваалцах: