RANGE

RANGE, ПОЛИГОН – ЗЭРГЭЛ

(буудлагын сургуулилт хийх, бөмбөг дэлбэлж турших газар)

Бусадтай хуваалцах: