RADIUS

RADIUS, РАДИУС – ХАГАС ГОЛЧ

(дугуйн тойрог эсвэл бөмбөрцгийн гадаргыг төвтэй нь холбосон шулуун шугам)

Бусадтай хуваалцах: