RADICULITIS

RADICULITIS, РАДИКУЛИТ – ЁЗООРДОС

(нугаснаас гарах ёзоор хэсэгтээ үрэвсэж эсвэл цочирсны улмаас өвдөлт болон арьсны бусад мэдрэхүйг дамжуулах мэдрэлийн ширхэгийг дагаж өвдөх нь)

Бусадтай хуваалцах: