PUTTY

PUTTY, ЗАМАЗКА, ЗАМААСК, ЗАМААСАГ – ХАГЛАА

(цонхны шил тогтоох, нүх сүв бөглөх зэрэгт хэрэглэх хатахдаа хатуурдаг, зууралдсан өтгөн бодис)

Бусадтай хуваалцах: