PUMP

PUMP, НАСОС – ХӨӨРӨГ

(эргэх эсвэл бүлэх үйлдлээр хий, шингэн зэргийг шахах, өргөх төхөөрөг)

Бусадтай хуваалцах: