PUFF

PUFF – БАХАРДАХ

(ялангуяа гүйлтийн дараа ширүүн, өнгөц, хурдан амьсгалах)

Бусадтай хуваалцах: