GULP

GULP – ЗАЛГИЛАХ

(агаар дутагдаж гүнзгий, түргэн амьсгаа авах)

Бусадтай хуваалцах: