PROPANE

PROPANE, ПРОПАН – ТОЛТОС

(нүүрстөрөгчийн гурван хумтай, шахаж шингэрүүлэн зөөвөрлөдөг, шатдаг хий төлөвтэй ханасан нүүрсустөрөгч)

Бусадтай хуваалцах: