PROCESSOR

PROCESSOR, ПРОЦЕССОР – БОЛОВСРУУЛАГЧ

(хэрэглэх зорилготой уялдуулан аливаа зүйлийг өөрчлөн хувиргах төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: