PRINTER

PRINTER, ПРИНТЕР – ХЭВЛЭГЧ

(тооцоолуурт холбогдон өгөгдлийг цаас зэрэг дээр бэх гэх мэтээр буулгах төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: