POWER

POWER – МЭДЭЛ

(улс орон эсвэл бүс нутгийг захирах улс төрийн эрх)

Бусадтай хуваалцах: