POLYMER

POLYMER, ПОЛИМЕР – ХЭЛХЭГ

(хувилахуйн бага жинтэй нэг ижил нэгдлийг өөр хооронд нь олон ширхэгийг залгах замаар үүсгэх жин өндөртэй нийлмэл бодис)

Бусадтай хуваалцах: