ANION

ANION, АНИОН – ЦАЛДАА

(бодисыг цахилгаанаар задлах үед цахилгаан гүйдэл орж ирж байгаа шон руу зүглэх хувилахуйн сөрөг цэнэгтэй нэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: