PODCASTING

PODCASTING – ХЭВРҮҮЛЭГ

(хотол сүлжээнээс дуу, дүрс, багцаг зэргийг татаж авч хэрэглэхэд бэлэн байлгах нь)

Бусадтай хуваалцах: