CAMEL FLU

CAMEL FLU – ТЭМЭЭНИЙ ТОМУУ

(нэг төрлийн титэм янгаар агаар дуслын замаар, магадгүй тэмээгээр дамжин халдварлаад халууралт, ханиалгалт, амьсгал давчдалт болон ходоод гэдэс, бөөрний үйл ажиллагааны хямралд хүргэх эмгэг)

Бусадтай хуваалцах: