PHYSICS

PHYSICS, ФИЗИКА – БОДИС ЗҮЙ

(бодис ба эрчим хүчний шинж чанар, харилцан үйлчлэлийг судлах шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: