PHOSPHORITE

PHOSPHORITE, ФОСФОРИТ – СҮҮМЭН

(сүүм бүхий эрдсүүдийг агуулсан өгөршлийн бус гаралтай чулуулаг)

Бусадтай хуваалцах: