PHENOL

PHENOL – ГИЙЛЖ

(C6H5OH гэсэн хувилахуйн томьёотой, дэгдэмхий, цагаан өнгөтэй, үнэрт бодис)

Бусадтай хуваалцах: