PATENT

PATENT, ПАТЕНТ – ДАРХ

(нээлт, шинэ бүтээл зэргийг өмчлөх, хэрэглэх, худалдах эрхийг байгууллага эсвэл хувь хүнд дангаар эзэмшүүлэхээр засгийн газраас олгосон зөвшөөрөл)

Бусадтай хуваалцах: