PARQUET

PARQUET, ПАРКЕТ – ЗҮЙМЭЛ ШАЛ

(хоорондоо ховхиороо нийлэх мод эсвэл төстэй эдээр хийсэн шал)

Бусадтай хуваалцах: