ORGANELLE

ORGANELLE – ЭРХТЭНЦЭР

(амьд эсийн доторх тодорхой үүрэг, үйл ажиллагаатай бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: