OLIGARCH

OLIGARCH, ОЛИГАРХ – СААРАГДАГЧ

(улс орон, байгууллага зэргийг хяналтдаа байлгадаг цөөн тооны хүмүүсийн нэг)

Бусадтай хуваалцах: