OCTAVE

OCTAVE, ОКТАВ – НАЙМЦ

(нэг нь нөгөөгийнхөө давтамжийн талтай тэнцүү хоёр чийрийн хоорондох завсар)

Бусадтай хуваалцах: