CHIMPANZEE

CHIMPANZEE, ШИМПАНЗЕ – ХҮН МИЧ

(хүнтэй төстэй, сүүлгүй, хоёр хөл бүхий Pan troglodytes бa Pan paniscus гэсэн хоёр зүйлийн бичны аль нэг)

Бусадтай хуваалцах: