NUT

NUT, ГАЙКА – ЭМРЭГ

(эрэгний үзүүр орох нүх нь дотроо эрээстэй, голчлон дөрөв эсвэл зургаан талт хэлбэртэй жижиг төмөрлөг, хуванцар гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: