NERVE

NERVE, НЕРВ – САЛДАР

(тархи нугас ба биеийн бусад хэсгүүдийн хооронд хөдөлгөөний, мэдрэхүйн гэх мэт мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй мэдрэлийн эсийн урт сэртэн эсвэл тэдгээрийн багц)

Бусадтай хуваалцах: