LIBERALISM

LIBERALISM, ЛИБЕРАЛИЗМ – ЭРХШИЛ

(эрх чөлөө, тэгш эрхэд суурилсан улс төрийн гүн ухаан эсвэл амьдралыг үзэх үзэл)

Бусадтай хуваалцах: