MOTOR

MOTOR, МОТОР – ХӨДӨЛГҮҮР

(хөдлөх хэсгүүдтэй тээврийн хэрэгсэл гэх мэт зүйлсийн цахилгаанаар эсвэл дотоод шаталтаар хүчээр ажиллах бүрэлдэхүүн хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: