MONTAGE

MONTAGE, МОНТАЖ – ЭВЛҮҮЛЭГ

(хөгжим, зураг, үг, хальс, бичлэг зэргээс сонгосон хэсгүүдийг нэгтгэх үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: