MOLECULE

MOLECULE, МОЛЕКУЛА – ЭЛ

(хувилахуйн нэгдэл ба дан бодисын үндсэн бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: