MINERAL

MINERAL, МИНЕРАЛ – ЭРДЭС

(дэлхийн цардсыг бүрэлдүүлэхэд оролцох амьд биеийн бус гаралтай, тодорхой хувилахуйн бүтэцтэй бодисуудын нэг)

Бусадтай хуваалцах: