FILE

FILE, ФАЙЛ – БАГЦАГ

(тооцоолуур, зээрэнхий зэрэгт нэг нэрээр хадгалсан өөр хоорондоо хамааралтай мэдээллүүдийн цуглуулга)

Бусадтай хуваалцах: