MILITARIST

MILITARIST, МИЛИТАРИСТ – ЦЭРЭГЛЭГЧ

(улс орны ашиг сонирхлыг цэрэг зэвсгийн хүчээр бодитой болгох гэж санаархагч)

Бусадтай хуваалцах: