METAPHYSICIAN

METAPHYSICIAN, МЕТАФИЗИК, МЕТАФИЗИКЧ – ГҮҮРЭГЧ

(бодит ертөнцийн оршин тогтнолыг тайлбарлах гүн ухааны уламжлалт номлолыг дагагч)

Бусадтай хуваалцах: