METALLURGIST

METALLURGIST – ТӨМӨРЛӨГЧ

(төмөрлөг, түүний хэрэглээг судалдаг эрдэмтэн)

Бусадтай хуваалцах: